Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Bli medlem

Ett medlemskap kostar 150 kr per hushåll.
Summan betalas in på bgnr: 5108-9449.
Meddela oss namnen på samtliga personer över 18 år
så det blir rätt i vår medlemsmatrikel.
Har du ny adress eller e-postadress, meddela oss även detta!

Vår bygd behöver ditt stöd – Välkommen Du också!