Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Föreläsningar i oktober

 

”När Dalsland växte snabbast i Sverige. Om 1800-talets havrerusch.”
Föredrag av Erik Hallberg, fil.dr. och lektor i historia vid Göteborgs universitet.
Hans avhandling ”Havrefolket” (2013) behandlar nyodlarsamhället på Dalboslätten ca 1770-1930.

Fikapaus

”Sikhall med båtvarv, magasin och tegelbruk”

Föredrag av Gudrun Rydberg, Bolstad.

 

 

 

 

 

Biljettpris: 160 kr inkl fika. Förköp Frendo i Brålanda.